หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่

ID

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันที่

เวลา

หมายเหตุ

1

000010

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

20 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

2

000051

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

21 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

3

000062

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

22 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

4

000071

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

20 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

5

000070

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

21 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

6

000092

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

22 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

7

000102

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

20 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

8

000103

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

21 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

9

000708

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

22 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

10

000709

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

22 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

11

000511

การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

12

000513

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

13

000510

การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

14

000514

การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

15

000512

การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

16

000515

การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

17

000509

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

18

000516

การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

โรงเรียนควนขนุน

15 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

19

000718

การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล
5 ประการ ป.1-ป.6

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

21 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

20

000719

การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล

5 ประการ ม.1-ม.3

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

22 พ.ย. 2556

09.00-16.00

-

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://s4is.histats.com/stats/i/2122723.gif?2122723&103